Affärsplanering

Genom att skapa och göra planen tydlig kommer läsaren att förstå vad du tänker göra utan att vara experter på området. Förutsättningarna att lyckas med sin affärsidé ökar markant med en genomarbetat plan över hur det skall gå till.

Utvecklingsstrategi

Kan med fördel formuleras utifrån produkter, tjänster, kunder, unikitet och hållbarhet så att den blir ett verktyg och ett styrmedel inom affärsutveckling och ett levande beslutsunderlag.

Målstyrning

Genom analys och planläggning kan vi tillsammans skapa en "road map" över en tänkt resa för att nå uppsatta mål. Den kan exempelvis handla om "open innovation", hållbarhet, produktutveckling, nyanställning eller kundanskaffning.

Marknads-, aktivitetsplan

Att identifiera hur ni skall visa upp er och göra sig hörda, för att finna fler kunder för era produkter eller tjänster.

Friska idéer

Styrelsearbete, mentorskap, utveckling, handledning, etablering mm

 


actually AB          Mjölkarebacken 4     456 51 Smögen

Patric Constin    +46 763 227590     patric@actually.se